Regler.

Tilmelding:

Tilmelding rideskoletræf

Tilmelding til rideskolestævner og hyggearrangementer sker på blanketter, som ligger i kurven i ridehuset (spørg din underviser eller i stalden). Kontakt evt. Harriet på askov.ridecenter@mail.dk 


Beklædning Fælles regler ved E- og D-Stævner

 • Hesten skal ved E- og D-stævner bære et synligt stævnenummer på venstre side (evt. stigbøjlen, underlaget, hovedtøjet)
 • Ved E- og D-Stævner er det tilladt at bære en ensfarvet trøje eller klubtrøje i stedet for ridejakke med skjorte.
 • Ved enhver færdsel til hest på stævnepladsen, skal rytteren bære sikkerhedsmæssigt forsvarlig påklædning og sikkerhedsudstyr
 • Rytteren skal bære en godkendt ridehjelm (VG1)
 • Du skal have ridestøvler på til stævne, ved E- og D-stævner er det tilladt at ride med lange støvler eller korte støvler med leggins.
 • Hele hestens hale må ikke være flettet til stævnet, fletning ved haleroden er godkendt.

Specifikke regler for Spring- og Dressur-Stævner kan findes under Beklædning spring og Beklædning dressur.


Dagen før Stævnet

Kom dagen før stævnet mellem kl. 14 og 16 og klargør hest, saddel og hovedtøj.

Dette skal du ordne:

 1. Strigl hesten grundigt
 2. Vask beskidte pletter på kroppen
 3. Rengør øjne og næsebor med en svamp eller klud
 4. Rens hove, vask hovene, må gerne få olie
 5. Vask halen fra haleroden og ned, må gerne flettes. (1 stor fletning, ikke haleroden, dette sker på stævnedagen)
 6. Red pandelok og man, må gerne flettes
 7. Hovedtøj skal pudses
 8. Saddel skal pudses, skift underlagSpring

På stævnedagen:

 • Kom ud og hjælp med at sætte springbanen op en time inden stævnets start.
 • Meld til start i sekretariatet.
 • Springbanen for din klasse vil være hængt op i stalden og i rytterstuen, det er muligt at kunne gå bane inden stævnets start og i pauserne mellem klasserne, dette vil blive udmeldt over speakeren. 

Beklædning Spring:

 • Handsker er ikke et krav til spring stævner
 • Du SKAL have ridebukser på til stævne, ved E- og D- Stævner er der ingen farvekrav

Sikkerhedsudstyr:

 • Ryttere under 18 år SKAL bære sikkerhedsvest under ridning

På banen:

 • Du vil blive kaldt hen til banen over speakeren
 • Du må først starte når der er givet startsignal og flaget ved startlinjen er oppe. 
 • Du hilser på dommeren ved at nikke til dommeren.
 • Der vil tilføjes 4 fejl hvis hesten stopper eller en bom ryger ned
 • Volter eller andet der krydser ridelinjen vil også føre til fejl
 • Der vil være et rødt og hvidt flag på springets støtter, det røde flag vil altid være til højre, og indikerer derfor fra hvilken retning springet skal springes

Metode B0

Der afholdes én hovedspringning. Der tildeles rosetter til alle fejlfrie runder, der er ingen placeringer. En fejlfri runde i metode B0 kan indberettes til championats liste. 

Metode B4

Springning i 2 faser. 

Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af 7-9 forhindringer. 2. fase består af 4-6 forhindringer, som kan være nye forhindringer eller forhindringer, der også indgår i 1. fase. Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. Der kan indgå kombinationer i begge faser. Nummereringen af springene i 2. fase skal være fortløbende efter 1. Fases spring. Ekvipager med 0 fejl i 1. fase fortsætter umiddelbart i 2. fase, hvor fejl og tiden afgør placeringsrækkefølgen. Er fejl og tid ens, er de ligeplacerede. Hvis ekvipagen får fejl i 1. fase, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), ellers betragtes passage af mållinjen for 1. fase som start på 2. fase. Ved begrænsning i den elektroniske tidtagning anvendes denne i fase 2, og tiden i fase 1 tages manuelt. Ekvipager, som ikke kvalificerer sig til 2. fase, placeres efter fejl og tid i 1. fase. Er fejl og tid ens, er de lige placerede.

Metode B7

Springning i 2 faser.

 Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af 5-7 forhindringer. Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. Der kan indgå kombinationer i begge faser. Det samlede antal forhindringer for faserne, skal være minimum 11 og maksimum 13 forhindringer, som kan være nye forhindringer eller forhindringer, som også indgår i 1. fase. Nummereringen af springene i 2. fase skal være fortløbende efter 1. Fases spring. Alle ekvipager er berettiget til at ride begge faser, uanset antal fejl i første fase. Passage af mållinjen for 1. fase betragtes som start på 2. fase. Ved begrænsning i den elektroniske tidtagning anvendes denne i fase 2, og tiden i fase 1 tages manuelt. Resultatet beregnes som summen af fejl af 1. og 2. fase samt tiden for 2. fase. Er fejl og tid ens, er de lige placerede. Ekvipager der ikke gennemfører begge faser kan ikke opnå en placering.

Metode B12

Hovedspringning består af samme bane gennemredet 2 gange. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af fejl” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning” i hver omgang, og fejlene sammenlægges. Har flere ekvipager herefter samme antal fejl og dermed står lige til 1. pladsen, afholdes 1 omspringning. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til omspringning men har gennemført begge hovedspringninger, placeres efter samlet antal fejl i hovedspringningerne. Det kan i propositionerne bestemmes, at 2. omgang afvikles på en anden evt. forkortet bane, ligesom det kan bestemmes, at kun en del af deltagerne kan starte i 2. omgang - dog mindst det antal der skal placeres. Det kan i propositionerne bestemmes, at rytterne kan starte 2 heste/ponyer i 1. omgang, men de må kun starte 1 hest/pony efter eget valg i 2. omgang. Den valgte hest/pony skal have fuldført 1. omgang. Ekvipager, der ikke gennemfører 1. omgang, kan ikke deltage i 2. omgang. Startorden i 2. omgang og evt. omspringning fastsættes således, at den ekvipage med flest fejl/længst tid i 1. omgang starter først, dernæst den ekvipage med næst flest fejl/længst tid osv. 

Læs mere om de andre metoder i Springreglementet.


Mere info kan findes i disciplinreglementerne: https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement/disciplinreglementer 


Dressur

På stævnedagen:

Beklædning Dressur:

 • Underlaget der ligger på hesten skal være en diskret farve helst hvid
 • Det er ikke et krav at hestens man flettes op, men halsen skal være synlig
 • Du SKAL bære hvide/off-white handsker til dressurstævne
 • Du SKAL have ridebukser på til stævne, ved E-stævner er der ingen farvekrav, 

ved D-stævner SKAL ridebukserne være hvide eller off-white

Sikkerhedsudstyr:

 • Det er tilladt at bære sikkerhedsvest men ikke et krav

På banen:

 • Du vil blive kaldt hen til banen over speakeren
 • Du må først starte når der er givet startsignal.
 • Du hilser på dommeren ved at nikke til dommeren, dette sker på vej op ad midterlinjen ved starten og slutningen af dit program.


Mere info kan findes i disciplinreglementerne: https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement/disciplinreglementer